O nas

Hospital Service Sp. z o.o. prowadzi zakład leczniczy o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Usług Pielęgnacyjno-Opiekuńczych we Wrocławiu, realizuje usługi pielęgniarsko-opiekuńcze w domu pacjenta, zabiegi fizjoterapii i masażu w gabinecie i z dojazdem, jak również udziela świadczeń zdrowotnych uzupełniając niedobory kadrowe w ramach w sytuacjach występowania dyżurów nocnych i świątecznych, a także niedoborów spowodowanych urlopami i zwolnieniami personelu zatrudnionego na terenie innych podmiotów leczniczych.


W ramach spółki realizowane są również czynności w zakresie opieki medycznej, wykonywane przez salowe i sanitariuszy, polegające w szczególności na kompleksowej usłudze pomocy przy pacjencie personelowi medycznemu w jednostkach służby zdrowia.

Opieka nad pacjentem

Realizujemy czynności w zakresie opieki medycznej, wykonywane przez salowe i sanitariuszy, polegające w szczególności na kompleksowej usłudze pomocy przy pacjencie personelowi medycznemu w jednostkach służby zdrowia.

Usługi pomocowe przy pacjencie wspierają procesy lecznicze i stają się ich integralną częścią. Jesteśmy elementem profilaktyki zdrowotnej oraz wspieramy cykl poprawy i przywracania zdrowia pacjentów.

Czynności realizowane przez salowe i sanitariuszy są z zachowaniem wytycznych i przepisów z zakresu prawa ochrony zdrowia. Wykonywane są zgodnie z wskazówkami i procedurami określonymi przez dany podmiot leczniczy oraz ścisłym nadzorem osób koordynujących realizacje tych czynności w poszczególnych podmiotach leczniczych. Cały łańcuch czynności jest nierozłączną częścią procesów opieki nad pacjentem. Wykonanie tych czynności jest podyktowane przestrzeganiem szpitalnych procedur epidemiologicznych.

Usługi medyczne

Szpitale Szpitale
Domy pomocy społecznej Domy pomocy społecznej
Zakłady opieki długoterminowej Zakłady opieki długoterminowej
Kliniki Kliniki
Inne placówki o charakterze medycznym Inne placówki o charakterze medycznym
ZAPEWNIAMY REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH GRUP ZAWODOWYCH:
Salowe i sanitariusze Salowe i sanitariusze
Rejestratorka i sekretarka medyczna Rejestratorka i sekretarka medyczna
Opiekunki medyczne Opiekunki medyczne
Pielęgniarki Pielęgniarki
Położne Położne
Ratownicy medyczni Ratownicy medyczni
Technicy radiolodzy Technicy radiolodzy
Lekarze Lekarze
Diagności i technicy laboratoryjni Diagności i technicy laboratoryjni

Klient indywidualny

Prywatna opieka pielęgniarska i opiekuńcza w domu pacjenta.
Oferujemy pełen zakres usług pielęgniarskich i opiekuńczych.
Pielęgniarska opieka doraźna w wyznaczonym czasie
Pielęgniarska opieka doraźna w wyznaczonym czasie
W zakres usługi wchodzą jednorazowe czynności pielęgnacyjne, które mogą wymagać kilku lub kilkunastu wizyt w zależności od potrzeb, stanu pacjenta i zaleceń lekarza.
Pielęgniarska opieka w domu pacjenta
Pielęgniarska opieka w domu pacjenta
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze dla osób obłożnie i przewlekle chorych, które nie wymagają hospitalizacji, ale kontynuacji leczenia i profesjonalnej opieki oraz pielęgnacji w domu.
Pakiety pielęgniarskie
Pakiety pielęgniarskie
W zależności od ilości godzin przy pacjencie wykonanych procedur istnieje możliwość wykonania usług w ramach preferencyjnych cen.