Kadra medyczna w zasięgu ręki

Opieka nad pacjentem

Realizujemy czynności w zakresie opieki medycznej, wykonywane przez salowe i sanitariuszy, polegające w szczególności na kompleksowej usłudze pomocy przy pacjencie personelowi medycznemu w jednostkach służby zdrowia.

Usługi pomocowe przy pacjencie wspierają procesy lecznicze i stają się ich integralną częścią. Jesteśmy elementem profilaktyki zdrowotnej oraz wspieramy cykl poprawy i przywracania zdrowia pacjentów.

Czynności realizowane przez salowe i sanitariuszy są z zachowaniem wytycznych i przepisów z zakresu prawa ochrony zdrowia. Wykonywane są zgodnie z wskazówkami i procedurami określonymi przez dany podmiot leczniczy oraz ścisłym nadzorem osób koordynujących realizacje tych czynności w poszczególnych podmiotach leczniczych. Cały łańcuch czynności jest nierozłączną częścią procesów opieki nad pacjentem. Wykonanie tych czynności jest podyktowane przestrzeganiem szpitalnych procedur epidemiologicznych.

ZAKRES CZYNNOŚCI WSPÓŁDZIAŁANIA Z PERSONELEM MEDYCZNYM W ZAKRESIE OPIEKI NAD PACJENTEM:

Pomoc pielęgniarce przy pacjencie w wykonywaniu prostych czynności pielęgnacyjno - higienicznych 

Dostarczanie posiłków pacjentom

Czynności dotyczące transportu wewnątrzszpitalnego np. pomoc w transporcie pacjenta

Czynności pomocnicze wykonywane w gabinecie zabiegowym

Czynności związane z segregacją  pakowaniem i przygotowaniem bielizny, pościeli i odzieży szpitalnej

Przenoszenie materiałów biologicznych i odpadów medycznych (w tym zbiórka i segregacja)