Kadra medyczna w zasięgu ręki

Dzięki doświadczonej kadrze menedżerskiej oraz doskonałemu rozpoznaniu potrzeb branży opieki zdrowotnej, głównie szpitali, proponujemy skuteczne rozwiązania, które usprawniają funkcjonowanie placówek szpitalnych.

Realizujemy dyżury pielęgniarskie, położnicze, służb ratowniczych, techników radiologów i lekarzy w sytuacji nagłej, które szpital przekazuje w ręce firmie zewnętrznej. Menedżer placówki szpitalnej ma stały dostęp do świadczeń medycznych, korzystając z usługi adekwatnie do potrzeb oddziałów szpitalnych.

ZAPEWNIAMY REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH GRUP ZAWODOWYCH:
Salowe i sanitariusze Salowe i sanitariusze
Rejestratorka i sekretarka medyczna Rejestratorka i sekretarka medyczna
Opiekunki medyczne Opiekunki medyczne
Pielęgniarki Pielęgniarki
Położne Położne
Ratownicy medyczni Ratownicy medyczni
Technicy radiolodzy Technicy radiolodzy
Lekarze Lekarze
Diagności i technicy laboratoryjni Diagności i technicy laboratoryjni

Realizacja usługi

W celu prawidłowego nadzorowania usług medycznych w placówkach szpitalnych powołane zostały specjalne struktury, które są gwarancją poprawnego realizowania usług, jak również jasnej komunikacji między Menedżerem zarządzającym placówką szpitalną, a Hospital Service "Company".

Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych.

Pracownicy realizujący swoje zadania są doświadczoną kadrą medyczną, posiadającą niezbędną wiedzę i umiejętności, zapewniając tym samym sprawne i rzetelne wykonanie usług.

Wieloletnie doświadczenie Grupy Impel pozwalają spółce Hospital Service "Company" wykorzystywać jej dobre praktyki, jak organizacja pracy, wdrożenie, nadzór oraz kontrola usługi.

Korzyści

Outsourcing świadczeń zdrowotnych pozwala szpitalowi na:

 • eliminację problemu występowania niedoborów kadrowych personelu w strukturach szpitalnych (lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych) z każdej dziedziny (oddziały zachowawcze, wysokospecjalistyczne),
 • zapewnieniu ciągłości pracy poprzez możliwość zastępstw pracowników w okresie urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego czy tez absencji chorobowej,
 • przyjmowaniu bez ograniczeń dodatkowych zleceń dyżurów medycznych,
 • optymalizację zatrudnienia kadr co skutkuje obniżeniem kosztów utrzymania szpitala i obsługi kadrowo-płacowej
 • zmianę struktury kosztów personalnych,
 • nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników,
 • zapewnienie wyższej płynności organizacji struktur szpitala,
 • niższe koszty zarządzania kontraktem
Dlaczego warto z nami współpracować?
Doświadczenie w obsłudze i znajomość specyfiki placówek medycznych Doświadczenie w obsłudze i znajomość specyfiki placówek medycznych
Profesjonalnie dobrany i posiadający doświadczenie personel medyczny Profesjonalnie dobrany i posiadający doświadczenie personel medyczny
Zapewnienie ciągłości realizacji usługi dzięki stabilnej pozycji firmy na rynku Zapewnienie ciągłości realizacji usługi dzięki stabilnej pozycji firmy na rynku
Polisa ubezpieczeniowa na kwotę 750 000 Euro Polisa ubezpieczeniowa na kwotę 750 000 Euro

Zakres usług

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjentów przebywających na terenie placówek medycznych – wykonywane przez personel: pielęgniarski, ratownictwa, położnych, opiekunek medycznych, lekarski – polegające na:

 • rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych,
 • rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych, leczniczych,
 • sprawowaniu opieki medycznej,
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie,
 • prowadzeniu edukacji zdrowotnej,
 • prowadzeniu działalności leczniczej.