Kadra medyczna w zasięgu ręki

Dzięki doświadczonej kadrze menedżerskiej oraz doskonałemu rozpoznaniu potrzeb branży opieki zdrowotnej, głównie szpitali, proponujemy skuteczne rozwiązania, które usprawniają funkcjonowanie placówek szpitalnych.

Realizujemy dyżury pielęgniarskie, położnicze, służb ratowniczych, techników radiologów i lekarzy w sytuacji nagłej, które szpital przekazuje w ręce firmie zewnętrznej. Menedżer placówki szpitalnej ma stały dostęp do świadczeń medycznych, korzystając z usługi adekwatnie do potrzeb oddziałów szpitalnych.

ZAPEWNIAMY REALIZACJĘ ŚWIADCZEŃ W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH GRUP ZAWODOWYCH:
Salowe i sanitariusze Salowe i sanitariusze
Rejestratorka i sekretarka medyczna Rejestratorka i sekretarka medyczna
Opiekunki medyczne Opiekunki medyczne
Pielęgniarki Pielęgniarki
Położne Położne
Ratownicy medyczni Ratownicy medyczni
Technicy radiolodzy Technicy radiolodzy
Lekarze Lekarze
Diagności i technicy laboratoryjni Diagności i technicy laboratoryjni

Realizacja usługi

W celu prawidłowego nadzorowania usług medycznych w placówkach szpitalnych powołane zostały specjalne struktury, które są gwarancją poprawnego realizowania usług, jak również jasnej komunikacji między Menedżerem zarządzającym placówką szpitalną, a Hospital Service.

Bezpośredni nadzór nad pracownikami umożliwia sprawne zarządzanie usługą i szybkie rozwiązywanie wszelkich problemów organizacyjnych i technologicznych.

Pracownicy realizujący swoje zadania są doświadczoną kadrą medyczną, posiadającą niezbędną wiedzę i umiejętności, zapewniając tym samym sprawne i rzetelne wykonanie usług.

Wieloletnie doświadczenie Grupy Impel pozwalają spółce Hospital Service wykorzystywać jej dobre praktyki, jak organizacja pracy, wdrożenie, nadzór oraz kontrola usługi.

Korzyści

Outsourcing świadczeń zdrowotnych pozwala szpitalowi na:

 • podział ryzyka związanego z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, 
 • zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym w okresie urlopu wypoczynkowego pracowników, macierzyńskiego czy też absencji chorobowej, przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń dyżurów medycznych,

 • eliminację problemu występowania niedoborów kadrowych personelu
   
 • w strukturach szpitalnych (lekarzy, pielęgniarki czy ratowników medycznych) z każdej dziedziny (oddziały zachowawcze, wysokospecjalistyczne),
   
 • zapewnienie wyższej płynności organizacji struktur szpitala,
   
 • niższe koszty zarządzania kontraktem,
   
 • optymalizację kosztów zatrudnienia kadr, w szczególności poprzez obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej,
   
 • nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników.
Dlaczego warto z nami współpracować?
Doświadczenie w obsłudze i znajomość specyfiki placówek medycznych Doświadczenie w obsłudze i znajomość specyfiki placówek medycznych
Profesjonalnie dobrany i posiadający doświadczenie personel medyczny Profesjonalnie dobrany i posiadający doświadczenie personel medyczny
Zapewnienie ciągłości realizacji usługi dzięki stabilnej pozycji firmy na rynku Zapewnienie ciągłości realizacji usługi dzięki stabilnej pozycji firmy na rynku
Polisa ubezpieczeniowa na kwotę 750 000 Euro Polisa ubezpieczeniowa na kwotę 750 000 Euro

Zakres usług

Zakres usług obejmuje świadczenia zdrowotne wykonywane na rzecz pacjentów przebywających na terenie placówek medycznych – wykonywane przez personel: pielęgniarski, ratownictwa, położnych, opiekunek medycznych, lekarski – polegające na:

 • rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdrowotnych,
 • rozpoznawaniu problemów pielęgnacyjnych, leczniczych,
 • sprawowaniu opieki medycznej,
 • realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki leczenia i rehabilitacji,
 • samodzielnym udzielaniu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w określonym zakresie,
 • prowadzeniu edukacji zdrowotnej,
 • prowadzeniu działalności leczniczej.

Wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych

Spółka Hospital Service wspólnie z Gminą Wrocław organizują program edukacyjno – profilaktyczny: „Wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin w procesie opieki domowej poprzez działania edukacyjno-profilaktyczne.”

Program jest prowadzony przez nasz doświadczony zespół pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów oraz dietetyków. Głównym celem podejmowanych działań jest poprawa bezpieczeństwa i jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, leczonych w warunkach domowych poprzez objęcie działaniami edukacyjno-profilaktycznymi grupy mieszkańców Wrocławia.

 

Uczestnikami programu mogą być:

 • OSOBY PRZEWLEKLE I NIEULECZALNIE CHORE
  przebywające w środowisku domowym. Osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia. Będą to m.in. osoby wypisane z oddziałów szpitalnych do dalszego leczenia w warunkach domowych  lub oczekujące na pomoc instytucjonalną w DPSach, ZOLach etc. Nabór do projektu skierowany jest również do chorych z ograniczonymi zdolnościami do samoopieki, oczekujących na wskazówki jak zadbać o siebie, pielęgnować i usprawniać. 
 • RODZINY I OPIEKUNOWIE CHORYCH
  osoby pełnoletnie opiekujące się osobami niesamodzielnymi, najczęściej to członkowie rodziny. Osoby  borykające się z problemami opiekuńczymi, z tzw. „zespołem opiekuna".    

Wartością dla uczestników projektu będzie podniesienie umiejętności i wiedzy opiekunów, co wpłynie pozytywnie na jakość opieki nad osobami przewlekle chorymi. Umiejętności te obejmować będą m.in.

 • identyfikowanie potrzeb osoby niesamodzielnej
 • wykonywanie czynności pielęgnacyjno- higienicznych u chorego leżącego
 • umiejętności komunikacji z osobą niesamodzielną – chorą 
 • umiejętności w zakresie pomocy osobie niesamodzielnej w przemieszczaniu się, obracaniu się, zmianie pozycji
 • umiejętności w zakresie stosowania profilaktyki powikłań z długotrwałym unieruchomieniem (w tym odleżyn i przykurczów)
 • umiejętności planowania opieki nad osobą niesamodzielną, aby poprawić jakość jej życia
 • umiejętności w zakresie sporządzania posiłków dobranych pod względem jakościowym i ilościowym
 • umiejętności wykorzystania wiedzy na temat ochrony/ wzmacniania  kręgosłupa, kolan w procesie pielęgnacji

Poprzez uczestnictwo w programie  rodziny/opiekunowie chorego uzyskają wsparcie w zakresie nabywania wiedzy i umiejętności z zakresu pielęgnowania chorego, rozpoznawania jego potrzeb zdrowotnych oraz utrzymywania dobrych relacji. Właściwa współpraca chorego
i jego rodziny/opiekunów w procesie opieki pomaga przeciwdziałać wypalaniu i zmęczeniu opiekunów.

Dzięki uczestnictwu w programie zwiększa się szansa na  pozostawienie chorego
w domu, a nie szukanie miejsca w placówkach opiekuńczych, które nie zawsze są dla chorego właściwym miejscem powrotu do zdrowia.
 
Jeżeli wśród Waszych bliskich są osoby wymagające opieki, zapraszamy do wzięcia udziału programie.

 

UDZIAŁ W PROGRAMIE JEST BEZPŁATNY!

Zapisy oraz szczegółowe informacje:  
T. 510 013 783
E-mail: opiekanadchorym@impel.pl 


www.wroclaw.pl

 

„Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław w ramach realizacji zadania publicznego pn. Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle  i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin/opiekunów”